İlanlar

  Veri Sorumlusu: Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş
  100.Yıl Mahallesi 2264.Sk Demirören Medya Center Apt. No:1/Z1 Bağcılar/İstanbul

  Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş. (bundan sonra “Yenibiriş” olarak anılacaktır.)olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

  Çalışan Adaylarımız
  Stajyer Adaylarımız
  Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız
  Ürün veya Hizmet Alıcılarımız
  Ziyaretçilerimiz
  Tedarikçi Yetkililerimiz
  Tedarikçi Çalışanlarımız
  Hissedar/Ortak

  Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ad, Soyad,

  Doğum Tarihi,

  Medeni Hali,

  T.C. Kimlik Numarası,

  Fotoğraf,

  Uyruk (CV’de yazıyorsa)

  Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  E-Posta Adresi,

  İletişim Adresi,

  Cep Telefonu Numarası

  Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Özlük Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Askerlik Durumu,

  Eğitim Geçmişi ve Detayları,

  Referans Bilgileri,

  Çalışma Geçmişi ve Detayları,

  Pozisyon/Unvan Bilgisi,

  Özgeçmiş Bilgileri

  Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

  Mesleki Deneyim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Diploma Bilgileri,

  Yabancı Dil Bilgisi,

  Bilgisayar Kullanım Bilgisi

  Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, Yenibiriş tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  Referans bilgileri için açık rıza

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, İş başvuru formu, tarafınızca başvuru sırasında beyan edilen diğer belgeler ve Özel İstihdam Büroları (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

  EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

  Başa dön tuşu