Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir ?

Özgür bir şekilde dolaşmak isteyen derhal her insan yeşil pasaporta sahip olmak ister. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir 

2021 Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir? Nasıl Alınır?

Özgür bir halde dolaşmak isteyen derhal her insan yeşil pasaporta haiz olmak ister. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir  Birçok dünya ülkesine vize almaya lüzum bırakmayan bu ; geçişlik hem parasal açıdan hem de özgürce gezme olanağı sunması ile büyük üstünlük sağlamaktadır. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Bir yeşil pasaporta haiz olmayabilirsiniz, fakat kimler yeşil pasaporta haiz olabilir merak ediyorsanız, kim bilir bu pasaporta haiz olabilecek kişi kriterlerine siz de sahipsinizdir. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir Kamu Görevlileri ve Sözleşmeli Ülke Memurları

Ülke kadrosunda çalışan işyar şahıslerin fakat zaman içinde memuriyet derecesi yükselmektedir. Dolayısıyla bu şarta bağlı olarak yeşil pasaporta haiz olmak daha;  kolay duruma gelir artık yeşil geçişlik alma hakkına haiz olurlar. Kadrolu yada sözleşmeli olarak çalışıp çalışmamanız hiçbir şeyi değiştirmez. Fakat 1-2 yada 3.dereceden kadrolu olarak çalışıyorsanız sizlerin de yeşil pasaporta haiz olma hakkınız vardır.

Emekliler Yeşil Pasaport Alabilir Mi?

Eğer çalışmış olduğunuz zaman içinde yeşil geçişlik ; alma hakkı elde ettiyseniz yada çalıştığınız zaman içinde yeşil pasaporta haiz iseniz, bu hakkınızı kaybetmezsiniz. Şu demek oluyor ki yeşil pasaportunuzu ömrünüz vakitsince kullanabilirsiniz.

Belediye Başkanları, Eski Bakanlar ve TBMM Eski Üyeleri

Kimler yeşil geçişlik alabilir? sorusunu en fazlaca soranlardan birisi de belediye başkanlarıdır. Belediye Başkanları düzgüsel şartlarda vazife vakitleri bitirildiğinde bordo pasaporta dönerler fakat eğer 1.dereceden emekli olurlar ise yeşil geçişlik kullanmaya devamedeneden ederler. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

TBMM üyeleri ve eski bakanlar vazifeleri esnasında kara pasaportun konumunu vazifelerini tamamladıklarında yeşil pasaporta bırakırlar.

Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir Aile Üyeleri Kimler Alabilir?

Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir
Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Mühim sorulardan biri de Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir aile fertleri arasından kimlerin yeşil pasaporta haiz olabileceğidir. 18 yaşına kadar olan çocuklar anne yada babalarına bağlı olarak yeşil geçişlik alabilir. 18 ila 25 yaş arası tahsile devamedeneden eden ve çalışmayan çocuklar da yeşil geçişlik alma hakkına haizdir. Fakat okuduklarına dair belgeye haiz olmaları lüzummektedir. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Herhangi bir şarta bağlı olmadan tüm eşler yeşil geçişlik alabilmektedirler. Engelli olan küçüklere ise yaşları kaç olursa olsun yeşil geçişlik.

emekli oldu
yeşil pasaporta
derece kadrolarda
pasaport talebinde
nüfus müdürlüğünden
pasaport türüdür
bordo pasaporttan
nüfus cüzdanı
çalıştığı kurumdan
25 yaşın
defter bedeli
görevleri süresince
devlet memurlarına
yeşil pasaport almaya
belediye başkanlarına
yeşil pasaport almak
emekli olduktan
18 yaş
türk telekomdan
genel müdürlüğü
 

Yeşil Pasaport Nedir?
Yeşil pasaport diğer adıyla özel pasaport, belli şartları sağlayan kamu vazifelilerine ve ailelerine verilebilen pasaport türüdür. Yeşil (özel) pasaportun dolaşım gücü epey yüksektir ve en avantajlı pasaport türlerindendir.

Yeşil Pasaport ile Avrupa ve Amerika dahil 160’ın üzerinde ülkeye vizesiz yahut kapıda vize ile giriş yapmak mümkün olabilir. Önümüzdeki 3 ayda en ucuz gezi edilebilecek ülke ve şehirlerin bulunduğu Amerika Uçak Bileti yahut Avrupa Uçak Bileti sayfalarına göz atmanızı öneriyoruz. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?
• 1. ,2. ve 3. dereceden kıdemli olan kadrolu devlet memurları

• 1. ,2. ve 3. dereceden kıdeme denk gelen kadrolu olmasa dahi sözleşmeli çalışan kamu personelleri

• 1. , 2. yahut 3. derecede kıdemli iken emekliye ayrılan yahut çalıştığı kurum tarafından vazifeden çekilen kamu çalışanları

• Görev süresini tamamlamış eski TBMM üyeleri(milletvekilleri)

• Görev süresini tamamlamış bakanlar

• Aktif olarak görev alabilmekta olan büyükşehir, vilayet ve ilçe belediye başkanları ve kadrolu ve 1. derecede kıdemli olup emekliye ayrılmış olan belediye başkanları

• Spor branşı ayrım etmeksizin devlet sporcusu ünvanı almış olanlar

• Özelleştirilen Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından; özelleştirmeden önce özel pasaport almaya hak kazananlar, emekli sandığına tabi olanlar, kamu vazifelisi olanlar, kuruluş anapara payının asgari %51’i devlete ilişkin kamu kuruluşu olanlar ve 4603 sasenesi iş kanununun şartlarının tamamını sağlayarak emekli olan ve vazifeden çekilenler. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

• Özelleştirilen Türk Telekom çalışanlarından; özelleştirmeden önce yeşil pasaport almaya hak kazanmış olanlar ve kapsam dışı çalışan statüsünde çalışma şartlarının tamamını sağlayarak emekli olan yahut vazifeden çekilenler

• Yeşil pasaport almaya hak kazanmış kişilerin belli şartları sağlaması kaydıyla aile fertleri de yeşil pasaport alabilir.

Aile fertlerinin yeşil pasaport alabilmesi hedefiyle bazı şartların sağlanması lüzummektedir. Hususi pasaport alabilecek aile fertleri şöyledir:

• Yeşil pasaport sahibinin eşi

• 18 yaşını doldurmamış 18 yaş altındaki çocukları

• Evli olmayan ve çalışmayan, öğrenimine devam eden, 25 yaşını doldurmamış çocukları

• Reşit olsa dahi başı bağlı olmayan ve çalışmayan, bedensel, zihinsel yahut ruhsal bir engeli tespit edilen çocukları( yaş sınırı yoktur) Yukarıdaki koşullardan gelişigüzel birini sağlamayan kişiler hiç bir koşulda yeşil pasaport alamaz.

Yeşil Pasaport Nasıl Çıkarılır?

Yeşil pasaport almak hedefiyle yapılacak işlemler birincil bazda bordo pasaport almak hedefiyle yapılan işlemlerle aynıdır ama yeşil pasaport alırken ilave olarak İç İşleri Bakanlığı’na talep yazısı dahi yazılmalıdır. Buna ilave olarak yeşil pasaport alacak olanlar pasaport harcından muaftır, nedeniyle harç bedelinin ödendiğini gösteren dekonta dahi haliyle gereklilik olmayacaktır. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Yeşil pasaport almak hedefiyle hazırlanması lüzumen evraklar bu şekildedir:

• Son 6 ayda çekilmiş 1 adet standartlara uygun biometrik fotoğraf

• Nüfus cüzdanı yahut geçici hüviyet belgesi

• Pasaport defter bedelinin ödendiğini gösteren dekont (Pasaport defter bedeli Maliye Bakanlığı’nca her yıl yineleme belirlenmektedir. 2021 yılı hedefiyle yeşil pasaport defter bedeli 174,05 TL’dir. Defter bedeli; PTT şubelerine, vergi dairelerine ve anlaşmalı bankalara direkt olarak yahut Gelir İdaresi Başkanlığı’na https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üstünden online olarak ödenebilir. )

• Çalışmakta olan kişilerin Hususi Pasaport Talep Formu doldurması lüzummektedir. Kişinin şahsen hedefiyle yahut aile fertlerinden birisi hedefiyle yeşil pasaport talep etmesi halinde talep formunun, çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü yahut Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde imza sirküsü tespit edilen yetki sahibi kişi kişi tarafından onaylanması lüzummektedir. ( Talep formunun 60 gün geçerliliği bulunmaktadır. Başvuru esnasında bu sürenin aşılmamış olması lüzummektedir.)

• Emekli olmuş kişilerin, emekli bulunduğu kurumdan emekli bulunduğu tarihteki görev ünvanını ve derecesini gösteren emeklilik yazısı alması lüzummektedir. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

• İstifa eden yahut kurum tarafından vazifeden çekilen kişilerin, çalışmış bulunduğu kurumdan istifa/çekilme zamhemenki ünvan ve derecesini gösteren istifa/çekilme yazısı alması lüzummektedir.

• Yeşil pasaport hak sahibi ölüm etmişse, eşinin yahut çocuklarının özel pasaporta başvurabilmesi hedefiyle kişinin çalışmış bulunduğu kurumdan ölüm ettiği tarihteki ünvanını ve derecesini gösteren yazıyı talep etmesi lüzummektedir.

• Hak sahibinin çocukları hedefiyle pasaport düzenlenecekse; 18 yaşından küçük olanlar hedefiyle hak sahibinin noterce düzenlenmiş muvaffakatnamesi ve vekâleti, 18 yaşından büyük çocukları hedefiyle yalnızca vekâleti talep edilmektedir.

• Hak sahibi kişi emekli, vazifeden çekilmiş yahut istifa etmiş şayet eşi ve çocukları hedefiyle yapılacak başvuru derhal şahsen bulunması, bulunamıyor şayet de vekâlet vermesi lüzummektedir.

• Eşlerin boşanmış olması halinde çocukların pasaport işlemleri hedefiyle velayet sahibi ebeveynin verdiği muvaffakatname lüzumirken, dava vakitcinin devam etmesi halinde duruşma kararına göre hareket edilmektedir.

• Hak sahibinin ölüm etmesi halinde şayet 18 yaş altındaki çocuklar hedefiyle yaşam sürdüren ebeveynin verdiği muvaffakatname istenmektedir.

• Öğrenimi devam eden 18 yaşını aşmış çocukların talebe oldukları sistem tarafından doğrulanamazsa Öğrenci Belgesi talep edilmektedir. 18 yaşın altında talebe olmasa dahi pasaport başvurusu yapılabilmektedir.

• 18 yaşını işlemiş ve engeli olan çocuklar hedefiyle pasaport talep edilirken Sıhhat Kurulu Raporu dahi verilmelidir. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Yeşil pasaport almak hedefiyle gerekli evraklar tamamlandıktan ve ödemeleri yaptıktan sonra İl Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alınması lüzummektedir. Randevu hedefiyle epasaport.gov.tr internet adresine giriş yaparak bilgilerinizi doldurup size uygun olan tarihi ve saati seçerek randevunuzu kayıt edebilirsiniz. Randevu gününüz geldiği zaman randevu saatinizden asgari 15 dakika evvelcesinden Nüfus Müdürlüğü’nde bulunarak ve evraklarınızı mükemmel bir şekilde yanınızda bulundurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Pasaport başvurusu yapıldıktan sonra, onaylanması halinde başvuru esnasında verdiği adrese 10 iş günü amacıylade teslimatı uygulanmaktadır. Yeşil pasaportun geçerlilik vakti asgari 6 ay en çok 5 senedır. Bu zaman İç İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Süresi dolan yeşil pasaportların yenilemek işlemleri hedefiyle yineleme pasaport başvurusu yapılmalıdır, evvelceden bulunduğu gibi zaman uzatma işlemi yapılmamaktadır.

Yeşil (Hususi) Pasaportun Avantajları Nelerdir?
• Hususi pasaport alınırken pasaport harcı ödenmez.

• Yeşil pasaportun dolaşım gücü epey yüksektir. Yeşil pasaport sahibi kişiler dünyada resmi olarak bilindik 195 ülkeden 160’ına vizesiz yahut kapıda vize yahut online vize ile giriş yapabilmektedir. Schengen ülkelerine vizesiz giriş gerçeklştirmeyi sağlayan yeşil pasaportun, ülkelere giriş-çıkış yapabilmek hedefiyle asgari 3 ay daha geçerliliğinin olması lüzumtiği üstelik Bulgaristan gibi bazı ülkelerin bu vakti 1 yıl olacak şekilde istediği de unutulmamalıdır.

Yeşil Pasaportun Geçtiği Ülkeler

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz yahut kapıda yahut online vizeli olarak girebileceği pekçok ülke bulunmaktadır. Fakat bu ülkelerde vizesiz bulunma vakti ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle gidilecek ülkenin vize koşulları adamakıllı araştırılmalıdır. Yeşil pasaportla gidilebilecek vizesiz, kapıda yahut online vizeli ülkeler bu şekildedir: Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

Avrupa’dahi Yeşil Pasaporta Vize Uygulamayan Ülkeler
Almanya Andorra Avusturya
Azerbaycan Arnavutluk Belçika
Beyaz Rusya Bosna-Hersek Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya
Finlandiya Fransa Lüksemburg
Macaristan Gürcistan Hollanda
Hırvatistan İspanya İsveç
İsviçre İtalya İzlanda
Karadağ KKTC Kosova
Letonya Lihtenştayn Litvanya
Makedonya Malta Moldova
Monako Norveç Polonya
Portekiz Romanya San Marino
Sırbistan Slovakya Slovenya
Ukrayna Vatikan Yunanistan
Güney Amerika’dahi Yeşil Pasaporta Vize Uygulamayan Ülkeler
Arjantin Bolivya Brezilya
Ekvador Kolombiya Paraguay
Peru Şili Uruguay
Venezuela

Okyanusya’dahi Yeşil Pasaporta Vize Uygulamayan Ülkeler
Cook Adaları Fiji Niue
Palau Samoa Tonga
Tuvalu Vanuatu Yeni Kaledonya
Asya’dahi Yeşil Pasaporta Vize Uygulamayan Ülkeler
Bahreyn Bangladeş BAE
Çin Doğu Timor Endonezya
Filipinler Filistin Hong Kong
Irak İran İsrail
Japonya Kamboçya Katar
Kazakistan Kırgızistan Kuveyt
Güney Kore Lübnan Macau
Maldivler Malezya Moğolistan
Myanmar Nepal Pakistan
Rusya Singapur Sri Lanka
Suriye Tacikistan Tayland
Tayvan Türkmenistan Umman
Ürdün Vietnam Yemen
Afrika’dahi Yeşil Pasaporta Vize Uygulamayan Ülkeler
Botsvana Cezayir Cibuti
Fas Fildişi Sahili Gana
Güney Afrika Kamerun Kenya
Komor Libya Madagaskar
Mauritius Moritanya Mozambik
Mısır Ruanda Senegal
Seyşeller Sudan Svaziland
Tanzanya Togo Tunus
Yeşil Burun Adaları Zambiya Zimbabve

Kuzey ve Orta Amerika’dahi Yeşil Pasaporta Vize Uygulamayan Ülkeler
Antigua ve Barbuda Aruba Bahamalar
Barbados Belize Britanya Virjin
Curaçao Dominika Dominik Cumhuriyeti
El Salvador Grenada Guatemala
Guyana Haiti Hollanda Antilleri
Honduras Jamaika Kosta Rika
Küba Meksika Nikaragua
Panama Saint Kitts & Nevis Saint Lucia
Saint Vincent & Grenadins Sint Maarten Trinidad & Tobago
Turks & Caicos

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir, Şartları Nelerdir? Yeşil Pasaport Nedir?

Pasaport, yurt dışına çıkmak hedefiyle gereken olmazsa olmaz şeydir. Pasaportların şayet çeşitleri vardır. Bu çeşitlerden birisi de Yeşil Pasaporttur. Hususi Pasaport olan Yeşil Pasaport belli kişilere verilir ve bazı ayrıcalıklara sahiptir. Kişiler tarafından epey merak edilen bir pasaport türüdür. Yeşil pasaport yalnızca devlet memurlarının sahip olabileceği bir pasaporttur. Peki yeşil pasaport hedefiyle hangi belgeler lüzumludir? Yeşil pasaport alma koşulları nelerdir?

Yeşil Pasaport adıyla anılan Hususi Pasaport devlet memurlarının pasaportlarıdır. Bu pasaporta sahip olan kişilerin aile bireyleri de belli koşulları taşırsa bu pasaporttan yararlanabilmektedir. Yeşil pasaportun normal pasaporta göre bazı avantajları bulunmaktadır. İnternet üzerinde sık sık araştırılan konulardan birisi hususi pasaportun ne olduğudur. Peki hususi pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport devlet namına çalışan memurlara verdiği bir pasaporttur. Bu memurların ailelerindeki, belli koşulları taşıyan kişilere de hususi pasaport verilmektedir. Yeşil pasaport 5 yıllık bir vakitye sahiptir. Renginin yeşil olmasından dolayı yeşil pasaport adıyla bilinse de esas adı hususi pasaporttur. Hususi pasaport kullanıcılarının pekçok ayrıcalığı vardır. Yeşil pasaportu olan kişiler çoğu ülkeye belli bir zaman zarfı amacıylade vizesiz giriş yapabilir. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Yeşil pasaport, çoğu ayrıcalığı olmasından dolayı çoğu insanın almak istediği bir pasaport çeşididir. Fakat yeşil pasaport talip her kişinin alabileceği bir pasaport değildir. Hususi pasaporta sahip olacak kişilerin devlet memuru olmaları lüzumludir. Hususi pasaport sahibi olabilecek kişiler şunlardır:

TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanları
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda tespit edilen yahut emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlileri
Büyükşehir vilayet ve ilçe başkanları (görev vakitsindeyken)
Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanları
Devlet sporcuları
Belli koşullara tabi olarak Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları
2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli kanun yeterince belli ihracat oranlarını işlemiş iş adamları
Yeşil pasaport alma hakkı tespit edilen kişilerin 25 yaşı aşmamış çocukları
YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

 

Yeşil pasaport almak, normal pasaport almaya benzeri. Fakat normal pasaportu cümle alem alırken hususi pasaportu belli kişiler alabilir. Hususi pasaport alacak kişilerin başvuru yapmadan evvel lüzumlu tüm belgeleri hazırlamaları lazım olur. Sonrasında Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Yeşil pasaport almak hedefiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online randevu alınmalıdır. Sonrasında şayet Nüfus Müdürlüğüne gidilerek diğer işlemler tamamlanmalıdır. Yeşil Pasaport Alma Yolları Nedir

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hususi pasaport sahibi olmak talip kişilerin belli koşullara uygun olmaları lüzumludir. Bu koşullar uygun kişilerin hususi pasaport almak hedefiyle bazı belgeleri olması lüzumludir. Yeşil pasaport hakkını kullanmak talip kişilerin bu belgelere ihtiyaçları vardır:

Çalışanlar hedefiyle: Memurun çalıştığı kurumun vilayet, mıntıka yahut umumi müdürlüğüne hazırlanmış imza sirküleri
Emekliler hedefiyle: Emekli oldukları tarihte verdiği takım bilgisini gösteren evrak
İstifa etmiş kişiler hedefiyle: Çalıştıkları dönemdeki kadrosunu gösteren evrak
Hak sahibi ölüm edenler hedefiyle: Hak sahibinin ölüm ettiği tarihteki takım bilgisini gösteren evrak
18 yaş altı hedefiyle: Velilerden alınmış muvafakatname
1 adet biyometrik fotoğraf
Nüfus cüzdanının aslı

YEŞİL PASAPORT AVANTAJLARI

Yeşil pasaport en çok merak edilen pasaport türlerinden birisidir. Her isteyenin sahip olamayacağı bu pasaport cümle alem tarafından istenmektedir. Hususi pasaport sahibi kişilerin pekçok avantajları olmasından dolayı insanlar bu pasaporta sahip olmak isterler.

Fakat yeşil pasaport almak hedefiyle devlet memuru yahut devlet memuru ailesinden olmak lüzumludir. Aksi takdirde yeşil pasaport alınamaz. Son çıkan kanunlara göre bazı iş adamları dahi yeşil pasaport kullanabilmektedir. Yeşil pasaportun bu kadar istenmesinin sebebi 160 ülkeye vizesiz giriş yapılabilmesinden kaynaklıdır. Vize talip bazı ülkeler hedefiyle şayet kapıda online vize alınmasını sağlayan bir pasaporttur. Aynı vakitte bu pasaportu alan kişiler harç ödemezler.

YEŞİL PASAPORT ALMA ŞARTLARI

Yeşil pasaport cümle alem tarafından merak edilen ve istenen bir pasaport türüdür. Bundan dolayı dahi çokça araştırılmaktadır. Yeşil pasaport bundan sonra hususi pasaport sahibi olmak hedefiyle devlet memuru olmak mecburidir. Devlet memurunun aileleri de bu pasaporttan yararlanabilmektedir. Yeşil pasaport almak hedefiyle lüzumlu şart kişinin mesleğidir. Bu meslekler şayet yukarda yazmaktadır.

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu